The Bagaz Ev

THE BAGAZ EV

אביזרים לרכבים חשמליים

קנייה ישירה מאלי אקספרס

מוצרים מובילים

vמעבר משקע רכב לתקע 220

כבל המאשפר להפוך את הרכב לסוג של גנרטור

כבל סבתא

כבל טעינת רכבים חשמליים משקע בייתי רגיל

מגני רוח

BYD ATTO 3מגני רוח ל

כל המוצרים

מדבקת מסך

מקרן סמל לרצפה

מעמד לפלאפון

מוצר חם

מתאם קארפליי / אנדרואידאוטו

מגירת אחסון

מחזיק לפלאפון

מגן שמש לרכב

רשת שמש לחלון

כיסוי כרטיס לרכב

תא אחסון לבגאז

מעמד לפלאפון

כיסוי קארבון למראות

כיסוי קארבון

כיסוי מגן לחגורה

עט לתיקון נקודות צבע

מצלמה מקורית

תא אחסון לידית דלת

חוטים לדלת

מתאם כבל טעינה

כיסוי מושבים

מדבקת קארבון לדלת טעינה

כיסוי דשבורד

כיסוי משענת יד

כיסוי ידית הילוכים

כבל טעינה לאייפון

כיסוי ידיות פתיחה

כיסוי ידיות פתיחה

כיסוי אמבט לבגאז

כבל טעינה

כיסוי מושבים

קופון מתנה 1JD122T1Q7GD

כיסוי מלא לבגאז

קופון מתנה VSXXV8EWVKNG

מחזיק למפתחות+כיסוי

קופון מתנה
IXTEVR0C8CQD

מחזיק למפתחות+כיסוי

קופון מתנה
IXTEVR0C8CQD
The Bagaz Ev